UAB "Mestilla" - vienas moderniausių metilo esterio,vadinamo biodyzelinu, gamintojų Baltijos šalyse.