Разработано с JooMix.

Skatinsime ūkininkus Mestilla gamyklai reikalingas žaliavas auginti Lietuvoje ir puoselėsime biologiškai švaraus kuro vartojimo tradicijas. 

Remsime įvairias iniciatyvas, kurios padėtų Lietuvai tapti ekologiškai švaresne ir mažiau priklausoma nuo Rytų energetinių išteklių šalimi. 

Negalime būti abejingi automobilių dūmuose skendintiems šalies miestams, todėl sieksime, kad Mestilla gamykloje pagamintas biologinis kuras taptų prieinamas autobusų parkams, ir pirmiausia Klaipėdoje, kur įsikūrusi mūsų gamykla.