Разработано с JooMix.

Mestilla svarbiausi veiklos principai

 • ekologiškai švarios aplinkos išsaugojimas
 • socialinis atsakingumas
 • saugių produktų tiekimas į rinką
 • gamybos vystymas atitinkantis darnumo ir tvarumo kriterijus
 • šalies energetinės nepriklausomybės stiprinimas

Bendrovės gaminamas biodyzelinas ir jo naudojimas kasmet net 220 tūkst. tonų sumažina anglies dvideginio (CO2) išmetimą į atmosferą.

Misija

Taikant  moderniausias,  padedančias  taupyti  gamtos išteklius bei mažinančias  taršą beatliekines technologijas, kurti vertę aliejinių sėklų perdirbimo, biodegalų gamybos,  šalutinių produktų gamybos (tame tarpe pašarinės žaliavos)  ir prekybos grandinėje.

Kompanijos vertybės

Esame tikri, jog kompanijos sėkmė priklauso nuo darbuotojų, jų atsakomybės, gebėjimo priimti sprendimus ir realizuoti kompanijos užsibrėžtus tikslus. Todėl siekiame savo darbuotojams sukurti tokias darbo sąlygas, kaip ir bet kuri Vakarų Europos sėkmingai dirbanti pramonės įmonė. Mums rūpi, kad kompanijoje būtų gera dirbti mūsų darbuotojams. Didelį dėmesį skiriame darbo aplinkos saugumui, tačiau manome, kad ne mažiau svarbu ir draugiški vadovų bei darbuotojų santykiai, darbuotojų motyvacija, galimybė mokytis ir tobulėti. Kiekvienam gamykloje dirbančiam žmogui mes siekiame suteikti ilgalaikes karjeros perspektyvas.

Įsipareigojimai

 • Nuolat gerinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir pašarų saugos vadybos sistemos efektyvumą bei vykdyti bendrovės veiklą, laikydamasi teisinių ir kitų įmonės prisiimtų reikalavimų;
 • būti socialiai atsakinga už saugių darbo procesų sukūrimą ir tobulinimą, darbuotojų saugumą;
 • tenkinti ir viršytisuinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius, garantuojant, kad pagaminti produktai yra saugūs ir kokybiški, atitinkantys jiems keliamus reikalavimus;
 • tobulinti technologijas bei diegti technines naujoves;
 • suteikti darbuotojams profesinio tobulėjimo galimybes aukštos vidinės kultūros organizacijoje;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę ir saugą, už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją, sudarant optimalias ir saugias darbo sąlygas;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų;
 • kasmet peržiūrėti strategines kryptis, kad jos nuolat išliktų tinkamos.