Bendradarbiaujame

MESTILLA yra visada atvira idėjoms, diskusijoms, bendradarbiavimui, socialinėms ar aplinkosaugos iniciatyvoms ir kitoms galimybėms.

Civilinė sauga ir aplinkosauga

Civilinė sauga

MESTILLA, kaip žemesniojo lygio pavojingojo objekto tikrinimą, ne rečiau kaip kas 3 metai, pagal patvirtintą patikrinimų grafiką, atlieka kompetentinga institucija ir valstybės priežiūros ir kontrolės institucijos. Patvirtinti tikrinimų grafikai ir jų pakeitimai skelbiami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje www.vpgt.lt. Įmonės paskutinio planinio patikrinimo data ir kita smulkesnė informacija teikiama paskambinus telefonu (8 46) 416 230.

Kviečiame susipažinti su MESTILLA informacija visuomenei apie tai, kaip elgtis avarijos gamykloje atveju.