Bendradarbiaujame

MESTILLA yra visada atvira idėjoms, diskusijoms, bendradarbiavimui, socialinėms ar aplinkosaugos iniciatyvoms ir kitoms galimybėms.

Vietinė produkcija

Rapsus perdirbimui perkame iš Lietuvos ūkių ir prekybinių kompanijų. Šitaip prisidedame prie visos Lietuvos ir jos regionų ekonomikos stiprinimo: mūsų veikla skatina darbo vietų kūrimąsi šalies žemės ūkyje ir kituose sektoriuose, o pridėtinė vertė viso tiekimo ir gamybos ciklo metu lieka Lietuvoje. Dalį produkcijos eksportuojame, šitaip dar labiau prisidėdami prie teigiamų Lietuvos ekonominių rodiklių.

Lietuvos žemdirbiams rapsai yra viena patraukliausių kultūrų. Rapsus lengva realizuoti, jie yra vieni komerciškai patraukliausių augalų. Be to, rapsus naudojame ir perkame visus metus, todėl tai labai paranku mūsų tiekėjams.

Pagrindinė mūsų produkcija didele dalimi naudojama Lietuvos transporto ir energetikos sektoriuose, o antrinė – šalies žemės ūkio, kosmetikos ir kitose pramonėse. Šitaip puoselėjame geriausius žiedinės ir vietinės ekonomikos principus.