Saugome

MESTILLA vykdo atliekų nepaliekančią gamybą bei nuolat investuoja į pažangiausius gamybos proceso technologinius sprendimus, šitaip užtikrindama saugią ir tvarią kaimynystę miesto bendruomenėms.

Tvarumas ir žiedinė ekonomika

Nuo praėjusio dešimtmečio vidurio biodegalų skatinimas yra kertinė Europos Sąjungos klimato ir energetikos politikos dalis ir prioritetas. ES vertinimu, biodegalai kuria akivaizdžią naudą energijos tiekimo saugumo ir klimato kaitos švelninimo srityse, taip pat prisideda prie taršos mažinimo miestuose ir kaimiškų regionų ekonomikos skatinimo. ES skaičiuoja, kad pirmos kartos biodegalai (įskaitant biodyzeliną iš rapsų) 60% sumažina CO2 emisijas. Kadangi absoliuti dauguma dyzelinių transporto priemonių gali naudoti degalus su biodyzelino mišiniu, MESTILLA produkcija kiekviename degalų litre lemia mažiausiai 7% sumažėjusias importinių ir neatsinaujinančių naftos žaliavų sąnaudas.

Biodyzelino žaliava yra ne tik atsinaujinanti, natūrali ir augalinė, bet ir auginama Lietuvos ūkiuose. Dėl šios priežasties kiekvienas su biodyzelinu sumaišytas dyzelinių degalų litras skatina ir stiprina Lietuvos žemės ūkį, verslą bei mūsų šalies kaimiškųjų regionų ekonomiką.

ES taip pat siekia, kad iki 2030 m. biodegalų naudojimo transporte dalis pasiektų 14%. Nors MESTILLA šiuo metu gamina biodyzeliną iš 100% atsinaujinančių – rapsų – žaliavų, kompanija yra pasiryžusi didinti savo indėlį į tvaresnę energetiką į gamybos procesus įtraukiant naujas augalines žaliavas.

Galiausiai, iš rapsų gaminamas biodyzelinas atitinka geriausius žiedinės ekonomikos principus dėl to, kad jo gamybos procese susidaro tik vertingi ir kituose sektoriuose naudojami produktai.

Biodegalų nauda

Lietuvos valstybei ir Europos Sąjungai:

  • Tvaresnė ir švaresnė aplinka
  • Geresnis prekybos balansas
  • Stipresnės vietinės ir regionų ekonomikos
  • Tausojami gamtos ištekliai

 

Gyventojams:

  • Tvaresnė ir švaresnė aplinka
  • Turtingenis valstybės biudžetas
  • Darbo vietos

 

Žemės ūkiui:

  • Patrauklus, klimatui tinkamas pasėlis
  • Paklausa ir išplėtotas tiekimo tinklas
  • Patrauklios antrinės žaliavos