Разработано с JooMix.

Taikant moderniausias, padedančias taupyti gamtos išteklius bei mažinančias taršą beatliekines technologijas, kurti vertę aliejinių sėklų perdirbimo, biodegalų gamybos, šalutinių produktų gamybos (tame tarpe pašarinės žaliavos) ir prekybos grandinėje.

MESTILLA įsipareigoja

 • nuolat gerinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir pašarų saugos vadybos sistemos efektyvumą bei vykdyti bendrovės veiklą, laikydamasi teisinių ir kitų įmonės prisiimtų reikalavimų
 • būti socialiai atsakinga už saugių darbo procesų sukūrimą ir tobulinimą, darbuotojų saugumą
 • tenkinti ir viršyti suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius bei komunikaciją, garantuojant, kad pagaminti produktai yra saugūs ir kokybiški, atitinkantys jiems keliamus reikalavimus
 • tobulinti technologijas bei diegti technines naujoves
 • suteikti darbuotojams profesinio tobulėjimo galimybes aukštos vidinės kultūros organizacijoje
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę ir saugą, už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją, sudarant optimalias ir saugias darbo sąlygas
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų
 • kasmet peržiūrėti strategines kryptis, kad jos nuolat išliktų tinkamos

Vertybės

 • modernios ir saugios technologijos - leidžiančios mažinti kaštus, mažinančios neigiamą poveikį aplinkai mažinančios pavojų riziką darbe, užtikrinančios saugias darbo sąlygas
 • darbuotojai – savo darbo indėlį išmanantys specialistai
 • komandinis darbas leidžiantis greitai atsiskleisti darbuotojų asmeninėms savybėms
 • veiklos vykdymas vadovaujantis prevencijos principu
 • tiekėjų ir subrangovų atranka, siekianti suformuoti abipusiai naudingus ilgalaikius santykius
 • visuomeninė veikla – bendradarbiaujant, šviečiant, remiant visuomenę

 

Sertifikatai

Įmonėje yra įdiegtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, pašarų saugos vadybos sistemos, kurios yra sertifikuotos pagal tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP+ reikalavimus.

Mestilla taip pat yra sertifikuota pagal ISCC schemos reikalavimus, kurie patvirtina kad įmonė atitinka tvarumo kriterijams, numatytiems pagal Europos Sąjungos direktyvą 2009/28/EB.

 

          ISO 9001 2015 ENISO 14001 2015 EN

          OHSAS 18001 2007 ENGMP B1 2020

    

           ISCC EU certificate Mestilla 2019 page 1   ISCC EU certificate Mestilla 2019 page 2