Mąstome

Pagrindinė MESTILLA veikla – atsinaujinančių išteklių perdirbimas iš jų pagaminant tvarius biodegalus ir vertingus baltyminius pašarus. Šitaip prisidedame prie Lietuvos ir ES tikslų mažinti taršą ir iškastinio kuro naudojimą bei plėtoti žiedinę ekonomiką.

Sertifikatai

MESTILLA yra įdiegtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, taip pat pašarų saugos vadybos sistemos, kurios yra sertifikuotos pagal tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018, GMP+ reikalavimus.

MESTILLA taip pat yra sertifikuota pagal ISCC schemos reikalavimus, kurie patvirtina kad įmonė atitinka tvarumo kriterijams, numatytiems pagal Europos Sąjungos direktyvą 2009/28/EB.

Sertifikatai