Mąstome

Pagrindinė MESTILLA veikla – atsinaujinančių išteklių perdirbimas iš jų pagaminant tvarius biodegalus ir vertingus baltyminius pašarus. Šitaip prisidedame prie Lietuvos ir ES tikslų mažinti taršą ir iškastinio kuro naudojimą bei plėtoti žiedinę ekonomiką.

Apie Mestilla

MESTILLA yra pirmaujanti rapsų aliejaus, baltyminių pašarų priedų ir biodyzelino gamintojų Lietuvoje.

Kompanija buvo įkurta 2005 m., o po dviejų metų MESTILLA Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) pastatė vieną moderniausių Europoje aliejinių augalų perdirbimo ir biodyzelino gamyklą.

MESTILLA veikla svariai prisideda prie strateginių Lietuvos ir ES tikslų: atsinaujinančios energetikos ir aplinkosaugos vystymo, regioninės ekonomikos stiprinimo, priklausomybės nuo importuojamų ar iškastinių energijos šaltinių mažinimo.

MESTILLA kuria vertę Lietuvoje ir Lietuvai: kompanijos produkcija naudojama tiek vietos rinkoje, tiek eksportuojama, o žaliavos perkamos iš Lietuvos ūkininkų ir kitų partnerių. MESTILLA veikla skatina ūkininkus kurti darbo vietas bei plėsti ekonomiškai patrauklių rapsų pasėlių plotus.

MESTILLA yra Biodegalų asociacijos narė, Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos narė, kompanija aktyviai dalyvauja kuriant Nacionalinės energetikos politiką ir įgyvendinimą.

Kontrolinį MESTILLA akcijų paketą valdo AB Akola group akcininkai.