Mąstome

Pagrindinė MESTILLA veikla – atsinaujinančių išteklių perdirbimas iš jų pagaminant tvarius biodegalus ir vertingus baltyminius pašarus. Šitaip prisidedame prie Lietuvos ir ES tikslų mažinti taršą ir iškastinio kuro naudojimą bei plėtoti žiedinę ekonomiką.

Gamyba

Pagrindinė MESTILLA produkcija yra biodyzelinas ir rapsų išspaudos. Spaudžiant rapsus gaunamas aliejus, iš kurio gaminamas biodyzelinas, ir išspaudos, kurios naudojamos pašarų gamybai. Gaminant biodezyliną susidaro antriniai produktai, glicerolis ir trąšos. Trąšos naudojamos ekologiniuose ūkiuose ir kitiems trąšų produktams, o glicerolis papildomai apdirbus yra tinkamas naudoti kosmetikos, maisto ir farmacijos pramonėse, be papildomo apdirbimo naudojamas pašaruose, taip pat biodujų gamybai.

Visa MESTILLA gamyba yra nepaliekanti atliekų. Kitaip tariant, pagrindinės produkcijos gamybos proceso metu susidaro tik vertingi antriniai produktai.

Visas aliejaus spaudimo metu susidarantis oras yra valomas ciklonuose, neutralizuojamas ir ozonuojamas. Visa MESTILLA gamyba ir produkcijos saugojimas vyksta uždaro tipo įrenginiuose.

Biodyzelinas gali būti gaminamas iš įvairių augalinių ir gyvulinės kilmės riebalų. MESTILLA biodyzeliną gamina tik iš rapsų aliejaus, nes toks biodyzelinas pasižymi geriausiomis savybėmis ir yra tinkamiausias naudoti atšiauresnio klimato šalyse.