Mąstome

Pagrindinė MESTILLA veikla – atsinaujinančių išteklių perdirbimas iš jų pagaminant tvarius biodegalus ir vertingus baltyminius pašarus. Šitaip prisidedame prie Lietuvos ir ES tikslų mažinti taršą ir iškastinio kuro naudojimą bei plėtoti žiedinę ekonomiką.

Prioritetai

Visa MESTILLOS veikla yra grįsta atsakomybe prieš aplinką, klientus ir partnerius bei visuomenę. Todėl MESTILLA siekia kurti vertę visoje aliejinių sėklų perdirbimo, biodegalų ir antrinių produktų gamybos ir prekybos grandinėje taikant moderniausias, gamtos išteklius taupančias ir taršą mažinančias, atliekų nepaliekančias technologijas.

 

MESTILLA prioritetai:

 • Modernios, saugios ir aplinkai draugiškos technologijos, mažinančios neigiamą poveikį aplinkai ir pavojų riziką darbe, užtikrinančios saugias darbo sąlygas ir didinančios veiklos efektyvumą;
 • Darbuotojai, jų kompetencijos ir atsakingumo ugdymas;
 • Komandinis darbas, leidžiantis greitai atsiskleisti darbuotojų asmeninėms savybėms;
 • Prevencijos principu grįsta veikla;
 • Abipusiai naudingi ilgalaikiai santykiai su tiekėjais ir subrangovais;
 • Visuomeninė veikla – bendradarbiaujant, šviečiant visuomenę, rengiant, remiant bei palaikant visuomenei ir aplinkai naudingas iniciatyvas.

 

MESTILLA įsipareigoja:

 • Nuolat gerinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei pašarų saugos vadybos sistemos efektyvumą;
 • Būti atsakinga už saugių darbo procesų sukūrimą ir tobulinimą, darbuotojų saugumą;
 • Tenkinti ir viršyti suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius bei komunikaciją, garantuojant, kad pagaminti produktai yra saugūs ir kokybiški, atitinkantys jiems keliamus reikalavimus;
 • Tobulinti technologijas bei diegti technines naujoves;
 • Suteikti darbuotojams profesinio tobulėjimo galimybes aukštos vidinės kultūros organizacijoje;
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę ir saugą, už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją, sudarant optimalias ir saugias darbo sąlygas;
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų;
 • Užtikrinti darbuotojų ir jų atstovų konsultavimąsi ir dalyvavimą procesų tobulinime ir kūrime;
 • Kasmet peržiūrėti strategines kryptis, kad jos nuolat išliktų tinkamos;
 • Vykdyti bendrovės veiklą laikantis teisinių ir kitų įmonės prisiimtų reikalavimų;
 • Būti socialiai atsakinga, bendraujančia, bendradarbiaujančia ir atvira įmone.